Türkiye’nin 2023’e kadar ekonomik, sosyal ve eğitim alanında izleyeceği politikalar, 11. Kalkınma Planı ile netleştirildi. Plana göre ‘Bitcoin’ benzeri sanal para çıkarılacak.

TÜRKİYE’NİN 2023 yılına kadar başta ekonomi olmak üzere birçok alanda izleyeceği politikalar, 11. Kalkınma Planı’yla netleştirildi. Önceki gün TBMM’ye sunulan plan ile 2023 yılında gayri safi yurtiçi hasıla 1 trilyon 80 milyar dolara çıkarken, kişi başına gelir 12 bin 484 dolara yükseltilecek. Plana göre önümüzdeki dönemde sermaye hareketlerinin serbestliği ilkesine devam edilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Önümüzdeki dönemde dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Lüks ve ithal yoğunluğu yüksek ürünlerden ÖTV’ye tabi olmayanlar için vergi düzenlemesi yapılacak. Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma yapılacak.

Plana göre atılacak adımlar arasında, tasarrufların artırılması önemli bir yer tutuyor. Buna göre BES’te sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi durumlarda, sistemden çıkmadan, birikimlerin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Ayrıca sistem, bireysel hesaplara dayalı kıdem tazminatı fonuyla entegre edilecek. Dayanıklı tüketim malları, eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda özel birikim hesapları oluşturulacak ve bu birikimlerle yapılan harcamalarda vergisel teşvik uygulanacak. İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımı gözden geçirilecek. İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesi güçlendirilecek. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler yeniden değerlendirilecek. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem kurulacak. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirme yapılacak.