Bilgi Suistimali İçerden öğrenenlerin ticareti yada insader trading olarak bilinen suç (SPK Kanunu 106)

İlgli Kıymetin değerini olumlu yada olumsuz etkilemesi,

Kamuoyu ile paylaşılmamı olması,

Bilgi kullanımı yatırımcılar arasındaki fırsat eşitliğini bozarak kişi yada gruplara kar sağlaması yada zarardan korumuş olması.

Piyasa Dolandırıcılığı (SPK Kanunu 107)

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına,fiyat değişimlerine,arz ve taleplerine ilişkin yanlış ve yanıltıcı izlenimlerde bulunmak,

Sermaye piyasa araçlarının fiyatlarını ,değerlerini piyasadaki yatırımcıların kararlarını etkilemek amacı ile yalan yanlış haber yaymak söylenti çıkarılması.

Üsulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti (SPK Kanunu 109)

Sermaye Piyasasında bir Hissenin halka arz edilebilmesi için Şirketin İzahname çıkarması ve bunda Sermaye Piyasası Kurumu tarafından onaylanması ve Borsaya Kote olunması şartına uymadan Hisselerin ikinci el piyasasında(Borsada) satışa çıkarılaması,