Akbank: Akbank’ın 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğine göre %9,3 oranında artarak 1.397mn TL’ye yükselmiş ve hem piyasa beklentisi olan 1.284mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 1.282mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, karşılık giderleri beklentimizden altında gelmesi etkili olmuştur. Üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %5,3 oranında artmıştır.

Türk Traktör: Şirket’in 3Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,8 oranında azalarak 22,2mn TL’ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi de şirketin bu çeyrekte 20mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Satış gelirleri 3Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,2 oranında artan şirketin brüt karı aynı dönemler itibariyle %24,7 oranında azalarak 139,4mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 7 puan azalışla %14,2’yi göstermiştir. Operasyonel giderleri %6,1 oranında artan şirket, 10,4mn TL diğer faaliyet gideri yazmış ve 60,1mn TL esas faaliyet karı kaydetmiştir. Faaliyet kar marjı 8,3 puan azalışla %6,1 olmuştur. Diğer yandan, aynı dönemler itibariyle %62,3 azalan finansman gideri de kar oluşumunu olumlu yönde etkilemiştir. Şirketin yılın 3. çeyreğindeki net kar marjı 1,1 puan azalarak %2,3 olmuştur. 3. çeyrek net dönem karı sonrasında Şirketin 2019 yılı ilk 9 aylık net dönem karı yıllık %73,7 oranında azalarak 43,6mn TL’ye gerilemiştir.

Yatırım Tavsiyesi Değildir.