Albaraka Türk Katılım Bankası : Banka 3Ç2019’da 38,3mn TL zarar kaydetmiştir. Banka, bir önceki çeyrekte 22,6mn TL; bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde ise 175,8mn TL kar açıklamıştı. Beklenti Banka’nın bu yılın üçüncü çeyreğinde 13mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Banka’nın net kar payı gelirleri bir önceki çeyreğe göre %25 oranında düşerek 3Ç2019’da 107,7mn TL’ye gerilemiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri ise önemli bir değişim göstermemiştir. Öte yandan, diğer faaliyet gelirleri çeyreksel bazda 40mn TL gerileyerek 48mn TL olmuştur. Son olarak, Banka’nın yılın ilk 9 ayındaki net dönem karı 11,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 372mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Arçelik : 2019’un 3. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %4,3 azalışla 240,3mn TL olmuş ve 247mn TL’lik piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 artışla 8.246mn TL olmuştur. Satışların %33,4’ünü oluşturan yurtiçi satışlar %19,2 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %1,9 oranında yükselmiştir. %1,9’luk yurtdışı satışlardaki artışın 6,8 puanı satın alma etkisinden kaynaklanırken, kur etkisi (-4,1) ve organik satışların (-0,7) etkisi negatiftir. Satışların maliyeti gelirlerdeki artıştan hafif daha düşük %6,5 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %8,6 artışla 2.725mn TL olurken, brüt kar marjı 0,4 puan artışla %33,1 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %8,5 artışla 2.078mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 3Ç2018’e göre 716mn TL azalışla 70,8mn TL’yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %48,1 azalışla 718,6mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 9,3 puan azalışla %8,7’ye gerilemiştir. 3Ç2019 FAVÖK’ü %16 artışla 910mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,8 puan artışla %11 olmuştur. FAVÖK marjında artan garanti ve lojistik giderleri olumsuz etki etmiştir. Yatırım faaliyetlerinden giderler ile özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından karlarından paylar toplam 5,1mn TL olurken geçen sene aynı dönemde bu 2 kalemden 17,5mn TL gider kaydedilmişti. Finansman tarafında ise şirket geçen sene 3. çeyrekte 1.034mn TL net finansman gideri yazmışken bu sene 3. çeyrekte net 454,1mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 3Ç2019 vergi gideri 16,5mn TL olmuştur. Ana ortaklık net dönem karı ise geçen sene 3. çeyreğe göre %4,3 azalarak 240,3mn TL’ye gerilemiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre 0,3 puan gerileyerek %2,9 olmuştur.

Yatırım Tavsiyesi Değildir.