İş Finansal Kiralama : Şirket’in 3Ç2019’daki net dönem karı yıllık %142 oranında artarak 60,5mn TL’ye yükselmiştir. Esas Faaliyet gelirleri 3Ç2019’da 243,5mn TL gerçekleşerek yıllık %18 gerilerken, finansman giderleri bu çeyrekte 185,7mn TL gerçekleşerek yıllık 81,2mn TL azalmıştır.  Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 102,9mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket geçen yılın ilk dokuz ayında 108,2mn TL kar açıklamıştı.

Polisan Holding: Şirket 3Ç2019’da 34,5mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Şirket 3Ç2018’de 18,5mn TL zarar açıklamıştı. Şirket’in satış gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %19,5 oranında azalmış ve 262,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri %5 oranında azalırken, şirketin brüt karı %60,8 oranında gerileyerek 33,2mn TL’ye inmiştir. Operasyonel giderleri %26’lık azalışla 20,7mn TL olan şirket, diğer faaliyetlerden 1,7mn TL gider kaydetmiştir. Diğer taraftan şirket özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 3Ç2018’deki 58mn TL’lik gidere karşın bu çeyrekte 27,6mn TL gelir kaydetmiş ve böylece Esas faaliyet karı 38,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 3Ç2018’de 5mn TL esas faaliyet zararı kaydetmişti. 3,4mn TL vergi gideri sonrası 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 34,5mn TL olmuştur. 3. çeyrek karıyla birlikte 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 40,4mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 24,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Yatırım Tavsiyesi Değildir.