Carrefoursa : Şirketin 2019 yılı 3. çeyrek net dönem zararı 79,4mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirketin net dönem zararı 61,1mn TL idi. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,9 oranında artan şirketin maliyetleri ise %20,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %25,5 oranında artarak 469,7mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca operasyonel giderlerdeki artış da %11,7 ile sınırlı olurken, diğer faaliyetlerden giderler 64mn TL’yi göstermiştir. Böylece 8,6mn TL’lik faaliyet karı oluşmuştur. 3Ç2019 finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %64,5 artışla 107,4mn TL olmuştur. 19,1mn TL’lik vergi geliriyle birlikte 3Ç2019 net dönem zararı 79,4mn TL’yi göstermiştir. Üçüncü çeyrek zararıyla birlikte 9 aylık net dönem zararı 279,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 204,3mn TL idi.

Hektaş : Şirket’in 3Ç2019’daki net dönem karı bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %8,8 oranında artış göstererek 17,7mn TL olmuştur. Şirket’in satış gelirleri 3Ç2019’da yıllık %27,3 oranında artarak 151,4mnmn TL olarak gerçekleşirken, maliyetler %20 oranında artarak 83,3mn TL olmuştur. Satış gelirlerinin maliyetlerden daha yüksek oranda artmasına bağlı olarak brüt kar aynı dönemde %36,9 oranında artarak 3Ç2019’da 68,1mn TL olmuştur. Şirket’in 3Ç2019’daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %11,7 ve %45,0 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %13,7 ve %41,8 idi. Öte yandan, Şirket’in net finansman gideri bu çeyrekte 32,1mn TL gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğine göre 25,1mn TL artış göstermiştir. Son olarak, üçüncü çeyrek net karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %22,3 oranında artarak 110,8mn TL’ye yükselmiştir.