Akçansa : Şirket’in 3Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %53 oranında düşüş göstererek 28,0mn TL olmuştur. Bizim kar beklentimiz 19mn TL iken,  piyasanın kar beklentisi 26mn TL idi. Şirket’in satış gelirleri yıllık %4 oranında artarak 3Ç2019’da 488mn TL’ye yükselse de, brüt kar %31 oranında gerilemiş ve 80,8mn TL olmuştur. Şirket’in 3Ç2019’daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %5,7 ve %16,5 olarak gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğindeki marjların altında kalmışlardır. Öte yandan, net finansman gideri ise aynı dönemler itibarıyla 19,6mn TL artarak 3Ç2018’de 37,4mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler ise yıllık 12,5mn TL artarak 17mn TL’ye yükselmiş ve karı desteklemiştir. Son olarak, üçüncü çeyrek net karı ile birlikte Şirket’in 2019 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %68 oranında düşerek 53,7mn TL’ye gerilemiştir.

Coca-Cola İçecek : Coca-Cola’nın 3Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 556,5mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 540mn TL’nin üzerinde gerçeklemiştir. Satış gelirleri %6,4 artışla 3.908mn TL’ye, satışların maliyeti ise %5,6 artışla 2.550mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 3Ç2019’da brüt karını %8,1 artırırken, operasyonel giderlerdeki artış %7,7 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 0,8mn TL’lik gider yazılması sonucu faaliyet karı 684,1mn TL’yi göstermiştir. 3Ç2018’de 615,5mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. 3. çeyrekte şirketin FAVÖK’ü %7,4 artışla 872mn TL olmuştur. FAVÖK marjı ise 0,2 puan artışla %22,3’ü göstermiştir. Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 685,2mn TL olmuştur. Şirketin finansman gelirleri 28,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2018’deki finansman giderleri 450,3mn TL idi. 109,1mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 556,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 29,4mn TL idi. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte, 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 965,2mn TL olmuştur. 2018’in ilk 9 aylık dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 165,4mn TL idi. Şirket 2019 yılı 9 aylık performansının ardından, başta Pakistan ve Irak olmak üzere bazı uluslararası operasyonlardaki zorlu piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak, 2019 yılıbeklentilerini aşağı yönlü revize etmiştir. Buna rağmen, maliyettasarrufu çalışmaları dikkate alınarak konsolide FAVÖK marjı beklentisi korunmuştur. Coca-Cola’nın 2019 yılı konsolide ciro artışı beklentisi %10-12(önceki %16-18) (kur etkisinden arındırılmış) arasında olup, FAVÖK marjı beklentisi hafif artış yönündedir.