Doğan Holding: Şirket 2019 yılı 3. çeyreğinde 2,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding, yüksek döviz fazlasına bağlı olarak kurlardaki artışın etkisiyle 676,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 3Ç2019’da bir önceki yılın aynı döneminde göre %3,3 oranında azalarak 3.522mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %2,1 oranında gerilemiş ve buna bağlı olarak brüt kar %13,8 oranında azalarak 307,4mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderler %1,8 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 3Ç2018’deki kurlardaki yüksek artış kaynaklı 1.245,2mn TL’lik gelire karşın 3Ç2019’da 26,6mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı da %91 oranında azalarak 1.364,7mn TL’den 123,2mn TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden giderler 454,9mn TL’den 24,2mn TL’ye gerilerken, finansman giderleri de 332,2mn TL’den 97,9mn TL’ye gerilemiştir. Vergi öncesi net dönem karı 3Ç2019’da 1,1mn TL olurken, 2,3mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem zararı 1,2mn TL olmuş ve ana ortaklık payına düşen kısım 2,5mn TL net dönem zararı olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek finansallarıyla beraber şirketin 2019 yılının ilk dokuz ayında ana ortalık net dönem karı 449,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise medya grubunun satışı kaynaklı 4186,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Petkim: Şirket’in 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 235,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 180mn TL’nin, hem piyasa beklentisi olan 174mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada vergi gideri yerine bu çeyrekte şirketin 3,8mn TL vergi geliri kaydetmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 412,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında azalarak 2.936,9mn TL’ye gerilerken, brüt kar ise maliyetlerdeki yüksek artışa bağlı olarak %49,3 oranında azalarak 391,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %5,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2018’deki 39mn TL’lik gelire karşın 3Ç2019’da 11,3mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %60,1 oranında azalarak 289,4mn TL’ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 13,2mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında net finansman giderleri 182,3mn TL’den 76,8mn TL’ye gerileyerek dönem karını desteklemiştir. Buna ilaveten 3Ç2018’deki 157,8mn TL’lik vergi giderine karşın 3Ç2019’da 3,8mn TL vergi geliri kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da ana ortaklık net dönem karı 235,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin 2019 yılı ilk dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 709,3mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,5 oranında gerileme kaydetmiştir.