BİM Birleşik Mağazalar : Şirketin 3Ç2019’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,5 oranında azalarak 343,9mn TL’ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi 352mn TL, bizim beklentimiz ise 354mn TL idi. BİM’in satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında artarak 10.412mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %24,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %16,7 oranında artarak 1.848mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1 puan gerileyerek %17,7’yi göstermiştir. BİM’inoperasyonel giderleri aynı dönemde %15 oranında artmış ve 1.279mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 12,8mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %27,8 yükselişle 582mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,2 puan yükselerek %5,6 olmuştur. 3. çeyrek FAVÖK (TFRS16 Hariç) rakamı %3 artışla 581,6mn TL olurken, FAVÖK marjı 1 puan düşüşle %5,6’yagerilemiştir. TFRS16 etkisi dahil edildiğinde FAVÖK %50 artışla 844,7mn TL’ye yükselmiş olup, FAVÖK marjı ise %8,1 olarak hesaplanmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 26,2mn TL olmuştur. Finansman öncesi faaliyet karı %32,8 artışla 608,2mn TL olarak gerçeklemiştir. Finansman tarafında daha önce faaliyet kiralaması başlığında sınıflandırılan kiralama yükümlülükleri sebebiyle 160,4mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Yüksek finansman giderinin etkisiyle de vergi öncesi net kar %4,5 gerilemiş ve 447,8mn TL olmuştur. 103,9mn TL’lik vergi gideri sonrası net dönem karı %5,5düşüşle343,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı 1 puan gerilemeyle %3,3 olmuştur. Üçüncü çeyrek karıyla birlikte 9 aylık net dönem karı 906,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 891,3mn TL idi.
Yatırım Tavsiyesi Değildir.