Pegasus : Şirket’in 3Ç2019’daki ana ortaklık net dönem karı 1.200mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %61,6 oranında artış göstermiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 1.023mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Şirket’in satış gelirleri yıllık %22,8 oranında artarak 4.117mn TL’ye çıkarken, brüt kar yine yıllık olarak %57,4 oranında artmış ve 1.781mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı 9,5 puan artışla %43,3’ü göstermiştir. 143,9mn TL’lik operasyonel giderler ve 107,9mn TL’lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı 1.530mn TL’yi göstermiştir. 3Ç2018’deki faaliyet karı 762,2mn TL idi. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 224,3mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 43,4mn TL net finansman geliri kaydetmişti. 107,7mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 1.203mn TL olmuştur. Bu kar içinde 2,6mn TL’lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı kar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen kar 1.200mn TL’dir. Son olarak, Şirket’in yılın ilk 9 ayındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %103,1 oranında artarak 1.311mn TL’ye yükselmiştir.