Ak Enerji : Şirketin %100 iştiraki konumunda bulunan Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemi uygulanarak “devir alması” suretiyle Ak Enerji bünyesinde birleşmesi işlemi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılmış başvuru Kurul kararıyla onaylanmıştır.

Halk GYO: Tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, azami 2 milyar Türk Lirası nominal değerli ihraç tavanı limit alımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

İş GYO : Şirket Portföyünde yer alan Tuzla Meydan Çarşı’da; 331 m2’lik alanın Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.’ye, ekspertiz kira değeri dikkate alınarak, sabit kira üzerinden; 110 m2’lik alanın ise Meydan Çarşı’da hali hazırda kiracı olan Paşabahçe Mağazaları A.Ş.’ye ciro üzerinden kiralanmasına karar verilmiştir.