AG Anadolu Grubu Holding: Şirketin 25.11.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile %100 oranında bağlı ortaklığı Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nin .11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile onaylanmış olan 32mn TL’lik sermayesinin  352mn TL’ye  çıkartılmasına ilişkin olarak,  nakden arttırılan 320mn TL’lik tutarın tamamına Şirket tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

Çimsa: JCR Eurasia Rating, Şirket’in konsolide finansal yapısı ile Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarının derecelendirilmesi sürecinde, Çimsa’nın uzun vadeli ulusal notu/görünümünü ‘A+ (Trk)/Stabil’ seviyesinde teyit etmiştir. Uluslararası yabancı ve yerel para notu/görünümünü ise ‘BBB-/Negatif’ olarak belirlemiştir.